PL-NTU Transgraniczna wymiana doświadczeń

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt IPBU.03.01.00-06-386/11-00 PL-NTU Transgraniczna wymiana doświadczeń jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.
Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej

Lokalizacja:

  • Polska, woj. lubelskie, Lublin

  • Ukraina, obwód wołyński, ŁuckBudżet projektu:
263 455,18 EUR:

  • 237 109,66 EUR (90%) - dofinansowanie UE

  • 26 345,52 EUR (10%) - finansowy wkład Beneficienta i partnerów.


Cel ogólny projektu:
Zniesienie barier i rozszerzenie współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Łuckim Narodowym Technicznym Uniwersytetem w zakresie wymiany informacji i doświadczeń na polu naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym.

Cele szczegółowe:

Wzmocnienie współpracy w zakresie opracowania wspólnej i uzupełniającej się oferty kształcenia I i II stopnia.
Popularyzacja idei przedsięwzięć o charakterze transgranicznym oraz zwiększenie liczby wspólnych polsko - ukraińskich przedsięwzięć o charakterze badawczo - rozwojowym, kulturalnym oraz oświatowym.

Wymiana dobrych praktyk na polu organizacyjnym.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego